Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 56 501 900

Földhaszonbérleti pályázati felhívás Összesen 64 birtoktest hasznosítására vonatkozik a kiírás

csévélődobos öntözés

Igazgatóságunk a vagyonkezelésében lévő termőföld ingatlanok hasznosítására nyilvános pályázatot ír ki a vízgazdálkodás, a természetvédelem és a vonalas létesítmények fenntartása szempontjainak figyelembevétele mellett.

A 64 birtoktestre vonatkozó haszonbérleti pályázati kiírás és a hasznosításra kiírt ingatlanok részletes adatai itt (http://www.kotivizig.hu/kozep-tisza-videki/kozerdeku/tajekoztatok-eljarasrendek/palyazati-felhivasok/foldhaszonberleti-palyazati-felhivas) megtalálhatóak.