Magyarország

feed-image

Mezőgazdasági vízhasznosítás

Üzemeltető-váltás az öntözésben

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság eddig a vízellátó fő- és öntözőcsatornák valamint kettős működésű belvízcsatornák üzemeltetését részben saját hatáskörben, részben pedig külső üzemeltető szervezetek bevonásával látta el. Ez évtől a korábban a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat, valamint a Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat által működtetett csatornák üzemeltetését, az ezekről történő mezőgazdasági vízszolgáltatást a KÖTIVIZIG szintén saját hatáskörben, a területileg illetékes szakaszmérnökség bevonásával fogja végezni.

Bővebben...

 

Gépüzemnapló és zsilipnapló mezőgazdasági vízhasználók részére

Gravitációs vízátadási helyeknél az engedélyben megadott zsilip a vízátadási és egyben vízmérési hely.

Bővebben...

 

Idei mezőgazdasági vízszolgáltatási díjak

A mezőgazdaságban dolgozók széles körét érinti a közbeszédben csak „ingyenes öntözésnek” emlegetett térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás. A nagyszámú félreértés miatt indokolt a kedvezményes lehetőség hátteréről és eljárásrendi szabályairól egy rövid tájékoztatás.

Bővebben...