Magyarország

Címlap Vízgazdálkodási Tanácsok A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács

A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács

A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsot (továbbiakban: tanács) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 5. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel az 5/1998. (III. 11.) KHVM rendeletre a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1998. VI. 10. napján megalakította. A jelenleg hatályos 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat alapján a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításra került.

A Területi Vízgazdálkodási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat a 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 14. pontja alapján 2014. március 21-től a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) gyakorolja, illetve látja el.
A tanács vízgazdálkodási szakmai, javaslattevő, véleményező és koordináló testület. Tevékenysége a Korm. határozatban meghatározott működési területre terjed ki. Jogi személyiséggel nem rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
A tanács elnöke: Szalay Ferenc (Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere) elnök-helyettese pedig Magyar Péterné Bede Marianna Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. műszaki Igazgatója.
Titkárság: A titkársági feladatokat a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság látja el. A titkári feladatokat Háfra Mátyás vízvédelmi és vízgyűjtő-gazdálkodási osztályvezető látja el.
Működési területe: a 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 5. pontja alapján megegyezik a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területével. Az Igazgatóság működési területét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg.
A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács tagjai a 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 6. pontja alapján:
a) és b) pont szerint:
Belügyminisztérium képviselője
c) pont szerint:
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselője
d) pont szerint:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője
e) pont szerint:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály képviselője
f) pont szerint:
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. képviselője
g) pont szerint:
Hortobágyi Nemzeti Park képviselője
h) pont szerint:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály képviselője
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály képviselője
i) pont szerint:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal képviselője
j) pont szerint:
Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesületet képviselője
k) pont szerint:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara képviselője
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője
l) pont szerint:
Berettyó-Körös Többcélú Társulás képviselője
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása képviselője
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás képviselője
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás képviselője
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás képviselője
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás képviselője
m) pont szerint:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője
Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. képviselője
Közép-Tisza-vidéki Vízgazdálkodási Társulatok Területi Szövetségének képviselője
n) pont szerint:
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület képviselője
A tanács feladata:
Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, a vízügyi tervezés, vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését.
Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, megfogalmazza és közvetíti a térség vízgazdálkodását érintő javaslatokat és társadalmi elvárásokat.
A feladatkörébe tartozó ügyekben, az arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek, szervezetnek javaslatokat tehet, amelyek figyelembevételéről az érintett szervek, szervezetek vezetőitől tájékoztatást kérhet.
A Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács működési területén véleményezi:

 • a vízgazdálkodás-fejlesztési terveket,
 • a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete alapján a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által összeállított vízgyűjtő-gazdálkodási terveket: a Tisza részvízgyűjtő vízgyűjtő-gazdálkodási tervét, valamint a 2-9 Hevesi-sík, 2-10 Zagyva, 2-12 Nagykőrösi-homokhát, 2-18 Nagykunság tervezési alegységek vízgyűjtő-gazdálkodási terveit,
 • árvízi kockázatkezelési terveket,
 • a vízkészlet-megosztási terveket,
 • az ivóvízminőség-javító, szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat,
 • a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat,
 • a működési területét érintő vízkárelhárítási terveket és tevékenységeket (különösen az árvíz, belvíz, aszály, vízminőség),
 • szakmai szempontból a pályázati úton támogatott önkormányzati beruházások megvalósíthatósági tanulmányait,
 • és a felsoroltakkal összefüggő egyéb dokumentumokat, koncepciókat.
 • A működési területén javaslatot tehet:
 • a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására,
 • a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére,
 • Magyarország települési ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelvei alapján - a programok összehangolására.


A tanács felépítése:
a/     a tanácsülés
b/     a tanács elnöke
c/     a tanács társelnöke
d/     a tagok
e/     a titkárság (titkár)
f/     az állandó bizottságok
g/     az eseti bizottságok
h/     az eseti meghívottak

A tanács állandó bizottságai a következők:
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság és Szakmai Bizottság.

1.    A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság
A Tervezési Bizottság elnöke: a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselője.
Szakterülete: a TVT működési területét érintően a R. 19. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokról állásfoglalás készítése, a tanács feladat és hatáskörébe tartozó egyes döntések előkészítése.
Tagjainak száma: 22 fő (a 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat alapján)

 1. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselője
 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője
 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály képviselője
 4. Hortobágyi Nemzeti Park képviselője
 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal képviselője
 6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály képviselője
 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály képviselője
 8. Berettyó-Körös Többcélú Társulás képviselője
 9. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása képviselője
 10. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás képviselője
 11. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás képviselője
 12. Dél-Hevesi Kistérségi Társulás képviselője
 13. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás képviselője
 14. Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület képviselője
 15. Nagyalföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő Egyesület képviselője
 16. Magyar Országos Horgász Szövetség képviselője
 17. Magyar Víziközmű Szövetség képviselője
 18. Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége képviselője
 19. Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. képviselője
 20. JNSZ Megyei Mérnöki Kamara képviselője
 21. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselője
 22. Szolnoki Főiskola képviselője


2.    Szakmai Bizottság
A Szakmai Bizottság elnöke: a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselője.
Szakterülete: a tanács feladat és hatáskörébe tartozó egyes szakmai döntések előkészítése, illetve meghozatala.
Tagjainak száma: 7 fő

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője
 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara képviselője
 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat képviselője
 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály képviselője
 5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály képviselője
 6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviselője
 7. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselője


A tanács működése:
A tanács tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályok és a „Szervezeti és Működési Szabályzat" alapján látja el. A tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tartja.