Magyarország

Címlap Álláspályázatok Álláspályázat jogász munkakörre

Álláspályázat jogász munkakörre

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság pályázatot hirdet jogász munkakör betöltésére. Munkavégzés helye:
KÖTIVIZIG Központ; 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-    Ellátja az Igazgatóság képviseletét bíróságok, államigazgatási szervek és más hatóságok előtt, illetve harmadik személyekkel szemben,
-    közreműködik az Igazgatóság és alkalmazottai közötti munkaügyi jogviták rendezésében,
-   ellátja az Igazgatóság képviseletét szakigazgatási, szakágazati és igazgatási tevékenységgel kapcsolatban, az Igazgatóság által kibocsátott számlával kapcsolatos perekben,
-    nyilvántartja és felügyeli az Igazgatóság kintlévőségeit, szükség szerint jogi úton érvényesíti a követeléseket,
-    jogi szempontból felülvizsgálja az Igazgatóság szakágazati-szakigazgatási, valamint igazgatási tevékenységével kapcsolatos szerződéseket,
-    gondoskodik az érdekeltek részére történő jogi tanácsadásról, intézi a kártérítési igényeket az Igazgatóság és a dolgozók vonatkozásában.
-    Közreműködik az Igazgatóság kezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos jogi jellegű viták rendezésében.
-    Elkészíti és véleményezi az Igazgatóság belső szabályzatait (Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrendi Szabályzat, Igazgatói Utasítások).
-    Folyamatosan figyelemmel kíséri az ágazatra vonatkozó, valamint az Igazgatóság tevékenységét érintő jogszabályok változásait.

Pályázati feltételek:
•    szakirányú egyetemi végzettség (jogász),
•    magyar állampolgárság,
•    büntetlen előélet (a közalkalmazotti jogviszony létesítésének elengedhetetlen feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
•    felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    közigazgatásban szerzett gyakorlat
•    közbeszerzési eljárások során szerzett tapasztalat
•    angol, német nyelv társalgási szintű ismerete
•    jogi szakvizsga megléte.

Amit ajánlunk:
Határozott idejű – előreláthatóan 2019. augusztus 31-ig tartó - közalkalmazotti kinevezés.
Közalkalmazotti törvény által meghatározott illetmény és előmenetel.
Szakmai fejlődés biztosítása.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság/Igazgatási és Jogi Osztály címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Pf.: 63.), illetve elektronikusan az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.
A borítékon, valamint az email tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: jogász.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai életútról informáló önéletrajz; végzettséget/szakképesítést tanúsító oklevél egyszerű másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

A munkakör 2017. május 22-től tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Lilla osztályvezető nyújt, a 06-56-501-900/20114-es telefonszámon, elektronikusan a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.