Magyarország

Címlap Közérdekű Szennyvízelvezetés- és tisztítás pályázati lehetőségek

Szennyvízelvezetés- és tisztítás pályázati lehetőségek

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) konstrukció keretében a pályázati feltételeket a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza. Itt támogathatóak a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27. ) Korm. rendelet mellékletében szereplő, 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés feletti agglomerációk települései.

Az éves fejlesztési keretnek 2. prioritása: a települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése.
A KEHOP 2. prioritási tengelyen belül szennyvízelvezetés és –tisztítás szakterületen 864.997.660 EUR forrásösszeg szerepel.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklete tartalmazza a Program éves fejlesztési keretét, míg a 2. melléklet kiemelt projekteket nevesíti.
A Vidékfejlesztési Program konstrukció keretében a pályázati feltételeket a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza.
Itt pályázhatnak azok a 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, akik a pályázati kiírásnak megfelelő beruházást terveznek és NEM szerepelnek a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet mellékletében.
A VP6-7.2.1.2-16 felhívásban az Egyedi szennyvízkezelés céljára rendelkezésre álló keretösszeg 12 mrd Ft; a felhívásra folyamatosan befogadják a pályázatokat 2018. 04. 21-ig, melyeket a kiírás szerinti határnapokon szakaszosan bírálnak el.