Magyarország

Címlap Közérdekű Tájékoztató a mezőgazdasági vízszolgáltatásról

Tájékoztató a mezőgazdasági vízszolgáltatásról

Október elsejétől lép hatályba a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV.3.) Kormányrendelet módosítása. A szabályozás szerint „a mezőgazdasági vízhasználó a részére továbbított víz teljes mennyiségének megfelelő vízszolgáltatás – központi költségvetést terhelő, vízszolgáltatási díj állandó költségének felével csökkentett – díját fizeti meg a vele közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatónak.” A vízhasználók díjfizetési kötelezettsége tehát a jövő hónap kezdetétől minden esetben fennáll.

Az öntözési idény szeptember 30-ig tart, viszont a halastavi vízhasználatok után 2016. október 1. és 2016. november 30. között (igazgatóságunknál a halastavak esetében az idény november 10-ig tart) a vízhasználók díjfizetési kötelezettsége az alábbiak szerint alakul:
- a költségkalkuláció állandó költségeiből képzett egységnyi alapdíjtétellel az adott vízhasználatra számított éves alapdíj tárgyidőszakra (tárgyhónapra) jutó időarányos részének 50 százaléka, és
- a költségkalkuláció változó költségeiből képzett egységnyi változó díjtétellel a vízhasználó részére tárgyidőszakban (tárgyhónapban) átadott vízmennyiségre számított változó díj 100 százaléka.
Az idei mezőgazdasági vízszolgáltatás egységnyi alapdíjdíjtételek és éves alapdíjának meghatározása a teljes évre vonatkozó költségkalkuláció állandó költségeinek és a vízjogi engedélyben rögzített nettó öntözhető terület alapján történt. Az alapdíjat a vízszolgáltatási időszak végéig (öntözés esetén április 15-től szeptember 30-ig, tógazdálkodásnál március 1-től november 30-ig) havonta időarányosan kell megfizetni.
Ha a vízhasználó a november 30-ig tartó idény esetén október-novemberben nem kíván vizet vételezni, az alapdíjat ebben az esetben is meg kell fizetnie kivéve, ha a vízügyi igazgatóság jóváhagyásával a vízszolgáltatóval kötött szerződésében rövidebb idényben állapodtak meg. Ha ugyanis november 30. előtti időpontig tartó vízszolgáltatási időszakban állapodott meg, ebben az esetben az éves alapdíj időarányos felosztásánál is ez a periódus képezi a fizetési kötelezettség alapját.
A vízszolgáltatási időszakon (idényen) túli vízhasználat díját – mint azt eddig is - teljes egészében a vízhasználónak kell megfizetnie.