Magyarország

Az üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése

A  projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00016

Kedvezményezett:  OVF-FETIVIZIG-ÉMVIZIG-KÖTIVIZIG konzorciuma

Támogatási összeg: 2 500 000 000 Ft

A Tisza-völgyi vízgazdálkodás, árvízvédekezés és árvízi üzemirányítás alapvető feltétele a lehetséges legnagyobb időelőnyt biztosító és a gyakorlati követelményeket kielégítő előrejelzés és a hidrodinamikai modellezés követelményeinek megfelelő részletességű, biztonságosan működő monitoring rendszer kiépítése. Az árvízvédekezés eszköztárának a VTT keretében történt bővülése szükségessé teszi az árvízvédekezés gyakorlatának és üzemirányításának a felülvizsgálatát. A megvalósult tározók száma és kapacitása, valamint az üzemelési és üzemirányítási tapasztalatok már lehetővé teszik, hogy rendszerbe szervezve a mindenkori helyzethez igazodóan a legkedvezőbb árapasztást megcélzó üzemvitel kialakítását.

A projekt a Tisza-völgyi árapasztó tározórendszer üzemirányításának fejlesztését szolgálja.

A projekt megvalósításának kezdete 2017. január 13.,tervezett befejezése 2019. április 30.

Bővebb információ a projekt honlapján: http://uzemiranyitas.ovf.hu