Magyarország

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékoztató

A panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézést a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás alapján látja el.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat igazgatóságunkhoz a feladatkörébe tartozó ügyekben

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:

1. Szóban:

a) személyesen: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

b) telefonon: (56) 501-900

2.   Írásban:

a) postai úton: 5002 Szolnok, Pf: 63.
b) faxon: 56/501-951

3. Elektronikus úton:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hatáskörét az alábbi jogszabályok jelölik ki:

  • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
  • a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
  • a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság illetékességi területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 10. pontja határozza meg.

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről

A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével- másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által ügyfélfogadási időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.